10.10.2023. - 10.10.2023.

Галерији играчака

Пратећи програм у оквиру изложбе MORTUI VIVOS DOCENT – КАД МРТВИ УЧЕ ЖИВЕ

Изложба

MORTUI VIVOS DOCENT – КАД МРТВИ УЧЕ ЖИВЕ

Милован Миловановић и његово доба – Поводом сто година наставе судске медицине на Медицинском факултету у БеоградуПратећи програм

 

Четвртак, 12. окт 19. окт

18.00 – стручно вођење: Слободан Николић и Јелена Јовановић Симић

19.00 – предавање:

Предавач: Слободан Николић

Тема: Школовање и стручно усавршавање Милована Миловановића

 

Субота, 14. окт

12.00 – стручно вођење: Слободан Николић и Јелена Јовановић Симић

 

Четвртак, 26. окт

18.00 – стручно вођење: Слободан Николић и Јелена Јовановић Симић

19.00 – предавање:

Предавач: Слободан Николић

Тема: Миловановићева зграда Судскомедицинског завода

 

Субота, 28. окт

12.00 – стручно вођење: Слободан Николић

 

Четвртак, 2. нов

18.00 – стручно вођење: Слободан Николић и Јелена Јовановић Симић

19.00 – предавање:

Предавач: Слободан Николић

Тема: Милован Миловановић и српска стручна судскомедицинска терминологија

 

Четвртак, 9. нов

18.00 – стручно вођење: Јелена Јовановић Симић

19.00 – предавање:

Предавач: Јелена Јовановић Симић

Тема: Доктор Едуард Михел – први просектор Опште државне болнице

 

Четвртак, 16. нов

18.00 – стручно вођење: Слободан Николић и Јелена Јовановић Симић

19.00 – предавање:

Предавач: Алекса Лековић

Тема: Едуард Хофман и судска медицина у Србији

 

Субота, 18. нов

12.00 – стручно вођење: Јелена Јовановић Симић

 

Четвртак, 23. нов

18.00 – стручно вођење: Слободан Николић и Јелена Јовановић Симић

19.00 – предавање:

Предавач: Слободан Николић

Тема: Форензичка збирка Института за судску медицину у Београду

 

Субота, 26. нов

12.00 – стручно вођење: Јелена Јовановић Симић

 

Четвртак, 30. нов

18.00 – стручно вођење: Слободан Николић и Јелена Јовановић Симић

19.00 – предавање:

Предавач: Слободан Николић

Тема: Самоубиство професора Миловановића – о монографији и самоубиству