24.09.2001. - 24.11.2001.

Галерија науке и технике САНУ , Ђуре Јакшића 2

ПОЉОПРИВРЕДНИ МУЗЕЈ, КУЛПИН – Историјат хмељарства и пиварства

Изложбу су приредили: Музеј науке и технике, Галерија науке и технике САНУ и Пољопривредни музеј - Кулпин 

Аутор: Јан Кишгеци 

Аутори поставке: Јожеф Ердељи 

Татјана Митић 

Изложбом је представљена делатност пољопривредног музеја у Кулпину, једине специјализоване музејске установе у земљи за истраживање, изучавање и чување аграрне прошлости, основаном 1993. године.


Пољопривредни музеј у Кулпину је смештен у оквиру комплекса двораца „Каштел“ и „Стари дворац“ који су припадали породици Стратимировић а касније породици Дунђерски. Објекти су стављени под заштиту државе као архитетконски споменици. 

Основни циљ Пољопривредног музеја превасходно је да се сачувају од нестајања и пропадања материјални и остали докази богате аграрне прошлости. Музеј поседује збирке: погонских машина (парњаче, тракторе), запрежних плугова, запрећних сејалица, средстава за припремање сточне хране и ситног алата који се користи у агрокултури. 

Пољопаривредни музеј своју делатност презентује преко сталних тематских и повремених изложби. Од сталних тематских изложби Музеј приказује: Историјат гајења хмеља, Историјат гајења конопље, Историјат гајења сирка метлаша, Историјат гајења пшенице, Историјат говедарства и млекарства, Свињарство - јуче, данас, сутра, Историјат Пољопривредног факултета у Новом Саду 1954 - 1999. 

Осим поменутих сталних тематских изложби Музеј у галеријском простору организује и пригодне спепцијализоване тематске изложбе из историје пољопривреде самостално или у сарадњи са другим музејима. 

Просторије дворца „Каштел“ омогућавају организацију камерних изложби, промоције књига, књижевне вечери и концерата. У летњим месецима у парку приређују се концерти и позоришне представе.