20.07.2017. - 21.08.2017.

Галерија 51, Музеја науке и технике - Београд

Научно-техничка баштина у збиркама Универзитета у Београду

Изложба „Научно техничка баштина у збиркама Универзитета у Београду“ аутора Зоре Атанацковић, вишег кустоса Музеја.

Циљ изложбе је да се представи техничка баштина сачувана у збиркама Факултета Универзитета у Београду, као показатељ развоја науке и технике на територији Србије - биће представљено научно-техничко наслеђе Хемијског, Фармацеутског, Медицинског и Рударско-геолошког факултета, Астрономске опсерваторије и Универзитетске библиотеке.

Изложба приказује историјски развој високошколске наставе у Србији, од оснивања Лицеја 1808. године, па све  до оснивања Велике школе 1830. и Универзитета 1905. године.