07.06.2018. - 04.07.2018.

Галерија 51, Музеја науке и технике - Београд

Логос реч о слову

Изложба ауторке и уметнице Љиљане Бурсаћ посвећена је појму Логоса. Посетиоци изложбе су имали прилике да виде радове уметнице на тему „Логос реч о слову“, посвећену словима изведеним ручно и уз помоћ писаћих машина или опредмећеним  у облику металних штампарских слова, затим слова из више култура и из различитих периода.

За ауторку је тема Логоса извор неисцрпне инспирације, јер сам појам допушта велику слободу - може да означава ум, реч, говор, смисао, науку итд. Тако је Логос не само реч, већ и слово, које је по општој дефиницији, најмања јединица записа језика. У неким културама слово представља и целу реч, број, знак или симбол. Симболичка вредност слова варира у зависности од култура у којима су настајала

Током трајања изложбе организована су стручна вођења и предавања. Кроз изложбу је водио историчар уметности Ирина Томић, а предавања су одржали Ирина Томић и историчар уметности Оливер Томић, на теме писма и рукописа кроз векове.