12.06.1997. - 31.08.1997.

Музеј примењене уметности, Beograd

ИНЖЕЊЕР МИЛОШ САВЧИЋ – градитељ, привредник, градоначелник

Изложбу су приредили: Музеј науке и технике и Музеј примењене уметности 

Аутори: Адела Магдић и Владимир Шолаја 

Аутор поставке: Теодора Недељковић 

Реализација: Адела Магдић и Марија Бујић 

Изложба је посвећена једном од врсних техничких стручњака и значајних носилаца целокупног полета земље. Милош Савчић је био један од најсвестранијих инжењера свог времена, човек који је својим разноврсним деловањем превазишао звање техничког стручњака, стекавши велики углед у нашој земљи. Његово градитељско, индустријско, економско, друштвено и хумано делање оставило је дубоког трага у материјалном и духовном развоју Београда и значајно је утицало на привредни развој Србије.


Милош Т. Савчић (26. јули 1865, Свилајнац – 9. март 1941, Београд) био је један од најсвестранијих инжењера свог времена, који је својим разнородним деловањем превазишао уобичајено поимање техничког стручњака и досегао заслуге националног радника. Јер, његово градитељско, индустријско, економско, друштвено и хумано деловање оставило је дубоког трага у материјалном и духовном развоју Београда и привредном успону Србије. 

Инжењер Савчић је умногоме био претеча свог времена. Био је покретач и духовни вођа једног од првих техничких предузећа код нас. Тек стасао инжењер, школован у једној од најбољих високих техничких школа у Европи, основао је Инжењерско - архитектонску канцеларију у Београду деведесетих година XИX века. Бавио се пројектовањем првенствено привредних објеката, док је у пројектима стамбених и пословних зграда тесно сарађивао с истакнутим српским архитектама. Тако је на самом почетку професионалног пута остварио и једно од својих најуспешнијих дела – комплекс Београдске кланице. У борби са нешколованим грађевинарима утемељио је стазе приватног предузетништва, поставши његов пионир. Успешним градитељским подухватима доказао је оправданост своје вере у домаће стручњаке, до тада занемариване у односу на стране. 

Инжењер Савчић је припадао малобројној групи грађевинских инжењера који су учествовали у развоју привреде. Током прве половине овог века, осим пројектовања објеката, био је покретач и организатор индустријских предузећа до тада неразвијених привредних грана земље, чиме је знатно допринео њеном привредном осамостаљењу. 

Слику о вишеслојнојсти Савчићеве личности, осим његове активне улоге у више новчаних институција у Београду и значајних фабрика у Србији (Фабрика вагона и гвоздених конструкција у Крагујевцу, Фабрика лима у Земуну), обогаћује његово вишестрано друштвено ангажовање. 

Адела Магдић 

Владимир Шолаја