09.05.2011. - 15.05.2011.

Галерија музеја науке и технике, Добрачина 51

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН Националне ликовне академије из Софије

Гостујућа изложба студентских радова Катедре ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН Националне ликовне академије из Софије

Изложбу су приредили: 

Факултет примењених уметности Београд, Одсек за индустријски дизајн 

Национална ликовна академија Софија, Одсек за индустријски дизајн

Организатори: проф. Коста Крсмановић, Ања Радаковић

Студентска изложба је једно у низу дешавања у оквиру заједничке иницијативе катедри Индустријског дизајна на Факултету примењених уметности у Београду и Ликовној академији у Софији, након заједничке изложбе и научне конференције Дизајн без граница 2009, размене студената и заједничког пројекта Виртуелни дизајн атеље. На изложби су представљени изабрани семестрални и дипломски радови студената Индустријског дизајна и сродних катедри на којима је затупљен дизајн.