21.05.2016. - 31.08.2016.

Одељење Музеј Српског лекарског друштва, Џорџа Вашингтона 19

И здрави и лепи

Поред оригиналних паковања лекова, медицинских апарата, средстава за личну хигијену и козметичких средстава, на изложби су представљени начини на које су се рекламирали што ће омогућити да се сагледају и друштвени аспекти вредновања феномена здравља и лепоте у првим деценијама 20. века. 

Започети у последњим деценијама 19. века, процеси модернизације у свим сферама живота – од привредног и културног, до јавног и приватног, настављени су у Србији с већим замахом после Првог светског рата. Ти процеси, међутим, нису били равномерни, а најуочљивије разлике у погледу животног стандарда, менталитета и начина живота биле су између градског и сеоског становништва.

У новој држави, Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, посебна пажња посвећена је образовању мреже превентивно – медицинских установа, здравственом просвећивању и подизању хигијенске културе народа. Ипак, највећи јавно-здравствени проблеми и даље су били високе стопе опште смртности и смртности одојчади и масовна распростављеност заразних болести, у првом реду туберкулозе и полно преносивих болести.