01.03.2016. - 01.04.2016.

Регионални музеј Добој, Видовданска, Добој, Босна и Херцеговина

Геодезија - зашто, како, чиме?

Изложени експонати представљају различите технике и врсте мерења у геодезији и документују ширу епоху развоја геодетских инструмената и њихов допринос у процесу одређивања и представљања облика Земље. Изложени експонати (датовани од средине 19. до друге половине 20. века) пружају информације о разноликости у врстама материјала од којих су израђени, величини и облицима, наменама - од једноставних размерника за мерење дужина на картама до компликованих уређаја за мерење убрзања силе теже и одређивање положаја тачака применом вештачких земљиних сателита.