25.09.2018. - 14.11.2018.

Галерија 51

Дунав у Србији

Музеј је представио две изложбе, „Дунав у Србији – путовање кроз техничке музеје“ и „Историјска речна пловила“, као и Пету конференцију Европске мреже музеја, у главној згради Музеја, у Скендер-беговој 51.

 „Дунав у Србији – путовање кроз техничке музеје“, Галерија51

Дунав је по дужини другa рeкa у Eврoпи, али у Србији, у коју улази код Бездана на северозападу, а напушта је на ушћу Тимока, на југоистоку, Дунав je најдужа река. У Србији је најшири, најужи и најдубљи. На овдашњим обалама Дунава поникле су технолошки најнапредније културе праисторијског света, културе Лепенског вира и Винче. Овде је снага Велике реке искоришћена за изградњу хидроенергетског система који је шездесетих година прошлог века био један од најкомплекснијих система своје врсте у свету. О живoту људи нa Дунaву и сa Дунaвoм, као и о догађајима које река памти нa свом тoку крoз Србиjу, постоје бројна сведочанства, а многа од њих чувају се у техничким музејима. На изложби учествују Музеј науке и технике – Београд, Вaздухoплoвни музej- Београд, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ – Музеј вода „Никола Мирков“, Mузej Вojвoдинe – Музејски комплекс Кулпин и Јавно предузеће „Пошта Србије“. Аутори изложбе и каталога су кустоси, истраживачи историје пловидбе, науке, инжењерства, градитељства, ваздухопловства, привреде, пољопривреде, рибарства и живота на Дунаву и уз Дунав. Представили су нам значајне, узбудљиве, занимљиве, познате али и непознате догађаје, чији су јунаци били владари, капетани, бродари и пилоти, градитељи и инжењери, научници, војници, обични људи, као и сам Дунав.

У оквиру конференције, као одговор на заједничку тему „Историјска речна пловила“, сваки музеј, учесник Конференције, представиће по један пловни објекат од значаја за историју речне навигације своје земље или области коју својом делатношћу покрива. Изложба ће бити отворена у оквиру поставке, у галерији „Александар Деспић.

Музеј науке и технике домаћин је пете Конференција Европске мреже речних музеја, основане 2014. године на иницијативу Националног поморског музеј у Гдањску, Пољска. У Београд долази двадесет међународних учесника, који су први пут у Београду и Србији. На конференцији учествовују представници музеја који се баве историјом речне пловидбе из више европских земаља: Немачке, Аустрије, Словачке, Мађарске, Пољске, Румуније и из Србије. Конференција ће бити одржана од 25. до 28. септембра. 
Више детаља може се погледати на сајту Београдске конференције www.enorm2018.muzejnt.rs