13.07.2018. - 31.08.2018.

Галерија 51, Музеја науке и технике - Београд

Чувари времена - заборављено индустријско наслеђе

Музеј представља изложбу фотографија индустријског наслеђа Србије „Чувари времена - заборављено индустријско наслеђе“, аутора мр Рифата Куленовића, музејског саветника и Аде Влајић, кустоскиње Музеја.

На изложби су представљене фотографије са теренског истраживања материјалних остатака старих индустрија и технолошких процеса развијаних на територији Србије током 19. и почетком 20. века Реч је о индустријској археологији, дисциплини којој се последњих година посвећује посебна пажња будући да њени резултати несумњиво доприносе потпунијем сагледавању укупног друштвеног, културног, политичког и привредног живота. Будући да фотографија представља много више од обичног записа тренутног стања, већ има моћ да дочара атмосферу и пробуди емоцију, управо овај медиј је изабран за презентацију овог значајног наслеђа недовољно присутног у јавности.

Током рада на пројекту и теренског истраживања под окриљем Музеја науке и технике и Музеја Југославије документовано стање у коме се данас налазе некад важни индустријски објекти. Иако пре свега документарне, ове фотографије представљају много више од обичног записа тренутног стања. Оне доприносе разумевању прошлости, у времену када савремени темпо технолошког развоја условљава убрзано нестајања ове, за националну историју свакако важне баштине.

Ради бољег разумевања овог заборављеног и потцењеног наслеђа, осим објеката непосредно намењених производњи, истраживање обухвата и објекте и просторе уско повезане с индустријом, као што су они намењени становању или активностима људи током слободног времена.

Крајњи резултат овако постављеног истраживања је реконструкција културе, схваћене као укупне друштвене праксе, док изложене фотографије додатно наглашавају важност очувања ове несумњиво значајне баштине у изградњи културног идентитета.

Између осталих, на изложби се могу видети фотографије: Астрономске опсерваторије Београд (грађене од 1929. до 1932. године), Брикетарнице рудника Ртањ (1912), Фабрике текстила Стаменковић у Лесковцу (почетак 19. века), Хидроелектране у Сићеву (1931), Зрењанинске фабрике алкохола (крај 19. века) и Рудника и топионице у Бору (1904).

Након приказивања у Музеју Југославије и гостовања у Народном музеју Кикинда и у Спортско-културном центру Обреновац, изложба Чувари времена биће приказана у Музеју  науке и технике у Београду.