16.05.2019. - 30.06.2019.

Галерија 51, Музеј науке и технике - Београд

Аналогно/Дигитално

Изложба „Аналогно/дигитално“ бави се једном у основи инжењерском разликом, која је потекла из технолошког развоја рачунарства, да би временом, усвојена од стране кибернетике, потом и когнитивних наука,  постала културна разлика, која на одређени начин описује оно што зовемо информатичким добом, или процесом дигитализације. Ретроактивно, она означава разлику између два начина рачунања, или разлику између мерења и рачунања.

Изложба о овој појмовној разлици говори превасходно путем предмета, већим делом из музејског фонда, и артикулише тему кроз седам целина: „Аналогије“, „Од аналогног ка дигиталном“, „Мерење/рачунање“, „Кибернетика“, „Медији и информација“, „Улаз/излаз: код“ и „Интерфејс: од дигиталног ка аналогном“.

Изложба рачуна да већина опште образоване публике има неку елементарну представу о овој разлици, барем у смислу, да се дигитално односи на оно, што обрађују рачунари. Дигитално такође асоцира на дискретно, па и на бинарно, јединице и нуле. Изложба групама предмета, као и пратећим текстовима, настоји да релативизује и обогати ове представе.

Радије него да сервира готове одговоре, изложба нуди различите фрагменте размишљања и упоређивања, како би се посетилац слободно кретао у простору асоцијација и логичких и историјских релација.