26.11.1997. - 20.12.1997.

Галерија САНУ, Ђуре Јакшића 2

100 ГОДИНА СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА

Изложбу су приредили: Српско хемијско друштво, Музеј науке и технике и Галерија науке и технике САНУ 

Аутор: Снежана Бојовић 

Аутор поставке: Зоран Н. Ђорђевић 

Организатор: Мр Јеленка Петковић 

Изложба је посвећена једном од најстаријих научних друштава у Србији и Европи, а десетом по старости међу хемијским друштвима уопште. Српско хемијско друштво почело је с радом 15/27. новембра 1897. године. Иницијатор да се Друштво оснује и први његов председник био је др Марко Леко. 

Оснивање Српског хемијског друштва поклапа се са наглим друштвеним и економским развојем Србије и део је свеукупног полета и упорног, мукотрпног залагања за достизањем просвећене Европе. Иако је крајем XИX века мали број хемичара био окупљен око Друштва, јер их је у Србији било укупно петаестак, оснивање Друштва је значајно за приближавање Србије развијеној Европи и њено укључивање у светске токове науке и технике.


Током целе 1977. године Српско хемијско душтво обележава стогодишњицу постојања. Тим поводом организовано је мноштво активности: издавање монографије о Друштву, његовим оснивачима и историји хемије и хемијске индустрије у Србији, предевења у школама и на Коларчевом народном универзитету, такмичења из хемије, међународни сајам хемијске индустрије, међународни научни скуп на коме су учествовали три носиоца Нобелове награде за хемију. 

Користећи расположиве изворе и литературу, аутор иве изложбе систематски је средила хронолошки ток догађаја и просто нас запљуснула обиљем згуснутих, познатиха али и сасвим нових, свежих података, познатих али и сасвим нових, свежих података из рада и развоја Српскох хемијског друштва. Рђајући чињенице, она је, хронолошки цитирала и верно тумачила архивска документа везана за оснивање Друштва. Ту су и записници са седница и годишњих скупштина Друштва, извештаји главне управе, часописи, зборници, награде Друштва. 

Пажљивим исчитавањем докумената, који су стрпљивим радом извучени из Архива Србије, на изложби се јасно могу уочити три основне фазе у развоју друштва: прва, од 1897. до 1914, коју карактерише организовање Друштва и утврђивање његовог делокруга: бављење научним и стручним проблемима хемије, решавање свих практичних питања примене хемије, као и рад на развитку хемијске струке и унапређења наставе хемије у Србији; друга, 0д 1926. до 1941. године, када је Друштво обновило своју некадашњу активност променивши назив у Хемијско друштво Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца; трећа, фаза обухвата период од 1945. године до данас и означава сазревање и стасавања Друштва у онакво какво га данас познајемо. 

Највећи број изложених докумената чува се у Архиву Србије, где је недавно Фонд Српскох хемијског друштва систематизован и сређен, што је олакшало претраживање и избор докумената. Текст каталога нема претензије да прикаже укупан развој Друштва, већ се заснива на изложеним документима и на чињеницама о којима до сада није писано. 

Изложена архивска грађа, фотографије, као и инструменти и лабораторијска опрема новим светлом осветљавају рад и развој Друштва. Изложба је истовремено и наше признање и захвалност оснивачима Друштва и њиховим следбеницима, многим до сада потпуно непознатим прегаоцима који су животе провели у стрпљивој градњи темеља који ће бити ослонац и нашим дањашим хемичарима. 

Јеленка Петковић