Радиоапарати (T:9)

Збирку чине предмети који потичу из периода између 1935. и 1950. године и који илуструју значај, сложеност и развој радио-дифузије. Збирка садржи прве радио-пријемнике, детектор Telefunken RDS 20, Ericsson са акумулаторским напајањем, као и касније настале пријемнике већине тада реномираних произвођача. Производња домаћих радиоапарата, „Тесла“ и „Космај“, започела је после Другог светског рата и била је заснована на страној технологији.