Muzej nauke i tehnike Beograd
O Muzeju
Dokumentacija
Programi
Izdavačka delatnost
Zajednica naučno-tehničkih muzeja
Kontakt
Izložba 2. krug
Muzej nauke i tehnike - Odeljenje Muzej
      Srpskog lekarskog društva

Dečji muzej
Srpski
Српски
English
Projekat rekonstrukcije i dogradnje Muzeja nauke i tehnike
 
 
Matični registar naučno-tehničkih kulturnih dobara
 
 
 
   
 

  Matični registar naučno-tehničkih kulturnih dobara

Pretraga

U okviru poslova matičnosti (nadležnosti muzeja za određenu vrstu građe) u Muzeju nauke i tehnike vodi se i Matični registar – evidencija naučno-tehničkih kulturnih dobara koja se nalaze u fondovima muzeja opšteg tipa u Srbiji. Bilo da su predmeti organizovani u tehničke zbirke ili se pojedinačno nalaze u okviru drugih, najčešće istorijskih ili etnoloških zbirki, evidentirani su i u Muzeju nauke i tehnike. Osim klasične dokumentacije prikupljene tokom nekoliko godina, podaci o ovim predmetima čuvaju se i u elektronskom obliku – u posebno prilagođenom segmentu programa MNT-net, bazi podataka koja se neprestano dopunjava i koja predstavlja dragocen izvor informacija kako za stručnu javnost tako i za prezentovanje naučno- tehničke baštine naše zemlje.

Na osnovu podataka iz stručnog nadzora koji Muzej nauke i tehnike vrši od 2000. godine nad naučno-tehničkom muzejskom građom na teritoriji Srbije, evidentirano 46 400predmeta iz oblasti istorije nauke i tehnike. Broj kustosa koji brine o tim predmetima je alarmatno mali – devet (9).

 

Ručna štamparska mašina – tigl Gramofon Edison Bell Velosiped

Ručna štamparska mašina – tigl „F. M. Veiler“
Broj u Matičnom registru : MR – T: 1284
Vreme nastanka: između dva rata
Vlasnik: Narodni muzej Leskovac
Broj kod vlasnika: 96

Gramofon „Edison Bell“
Broj u Matičnom registru : MR – T: 1296
Vlasnik: Narodni muzej Zaječar

Velosiped
Broj u Matičnom registru : MR – T: 975
Vreme nastanka: početak 20. veka
Vlasnik: Gradski muzej Sombor