Muzej nauke i tehnike Beograd
O Muzeju
Dokumentacija
Programi
Izdavačka delatnost
Zajednica naučno-tehničkih muzeja
Kontakt
Izložba 2. krug
Muzej nauke i tehnike - Odeljenje Muzej
      Srpskog lekarskog društva

Dečji muzej
Srpski
Српски
English
Projekat rekonstrukcije i dogradnje Muzeja nauke i tehnike
 
 
Muzej nauke i tehnike - Odeljenje Muzej Srpskog lekarskog društva
 
   
 

  Muzej nauke i tehnike - Odeljenje Muzej Srpskog lekarskog društva

Pretraga

MUZEJ NAUKE I TEHNIKE - ODELjENjE MUZEJ SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
DžORDžA VAŠINGTONA 19


Izložba: Medicina u Srbiji kroz vekove
Autor: dr Jelena Jovanović-Simić
Autor postavke: Zoran Đorđević

Radno vreme:
Utorak - nedelja od 10.00 do 20.00.
Ponedeljkom zatvoreno za posetioce. Muzej srpske medicine Srpskog lekarskog društva osnovan je 1955. godine, inicijativom prof. dr Vladimira Stanojevića, predsednika Sekcije za istoriju medicine i farmacije. Njegovim osnivanjem nastavljena je tradicija prikupljanja i čuvanja medicinskih predmeta u Srpskom lekarskom društvu koja datira od 1872. godine.
Od 2007. godine Muzej srpskog lekarskog društva je u sastavu Muzeja nauke i tehnike.

Istorijat zgrade – Prva varoška bolnica:
U nekadašnjoj Vidinskoj ulici, 1. maja 1868. godine svečano je otvorena zgrada Bolnice varoši i okruga Beograda. Izgrađena je na zemljištu koje su poklonili knez Mihajlo i Ilija Milosavljević Kolarac, a novčane priloge dali su mnogi građani.
Po projektu Jovana Frencla, zidana je u eklektičkom stilu sa elementima romaničke i gotičke arhitekture i arhitekture renesanse.
Prilikom izgradnje primenjena su moderna tehnička rešenja ventilacije, grejanja bolesničkih soba i snabdevanja hladnom i toplom vodom. Prvi upravnik je bio dr Jovan Valenta.
U zgradi su bile smeštene Opšta državna bolnica, a kasnije i Klinika za očne bolesti. U njoj su lečili i operisali doajeni srpske medicine dr Vladan Đorđević, dr Laza Lazarević, dr Vojislav Subbotić, dr Đorđe Nešić... Tu su se školovale generacije lekara....
Zgrada ima status spomenika kulture od velikog značaja i danas je sedište Srpskog lekarskog društva.

O izložbi:
Izložba Medicina u Srbiji kroz vekove obuhvata vremenski period od kasnog paleolita do današnjih dana. Predmetima iz zbirki Paleopatologije i Rimskih medicinskih instrumentima koji svedoče o postojanju bolesti i načinima lečenja, predstavljeni su periodi na ovom prostoru pre naseljavanja Srba. Najstariji eksponat na izložbi je lakatna kost Kromanjonca sa lečenim prelomom, čiju je starost odredio prof. dr Srboljub Živanović radiokarbonskom metodom datiranja (7.000 godina).
Predstavljeni su visoki dometi srednjovekovne srpske medicine čiji je začetnik Sveti Sava ali i narodni načini lečenja.

Dokumentima, fotografijama, medicinskim instrumentima, aparatima i priborom, prikazan je razvojni put zdravstva i medicine u obnovljenoj Srbiji koji obuhvata formiranje lekarskog kadra i dolazak u Srbiju prvih naših doktora medicine, kao i osnivanje prvih zdravstvenih ustanova – bolnica, karantina, apoteka...

Naglašen je značaj Srpskog lekarskog društva koje je osnovano 1872. godine inicijativom dr Vladana Đorđevića. Društvo je do osnivanja prvog Medicinskog fakulteta bilo jedino mesto stručnog usavršavanja lekara u Srbiji i njegov rad je predstavljen prvim medicinskim publikacijama, fotografijama, doktorskim diplomama i ličnim predmetima članova.

Izložbom su obuhvaćena velika medicinska otkrića 19. veka – anestezija, antisepsa i asepsa, H – zraci i njihovo uvođenje u medicinsku praksu kod nas.
O zdravstvenom prosvećivanju i razvoju ustanova preventivne medicine, osnivanju beogradskog Medicinskog fakulteta i Ministarstva zdravlja, koji su obeležili prve decenije 20. veka, svedoče publikacije, dokumenta, skripta sa predavanjima, medicinski uređaji i aparati lekara i prvih profesora Fakulteta – Milana Jovanovića Batuta, Nika Miljanića, Aleksandra Kostića,Đorđa Nešića...

Svoje mesto na izložbi našli su instrumenti i aparati koji se danas ne koriste, kao što su brizgalica za direktnu transfuziju krvi, aparat za veštački pneumotoraks, instrumenti za embriotomiju, ali i originalni instrumenti izrađeni po idejama naših lekara. Posebno je važan instrument za embriotransfer - aspirator blastociste, patent dr Petra Radovića, koji je prvi u svetu došao na ideju transplantacije ljudskog embriona.

U okviru posebne celine prikazan je razvoj vojnosanitetske službe i njen rad tokom ratova u 19. i 20. veku.
Fotografije

Odeljenje muzej srpskog lekarskog društvaOdeljenje muzej srpskog lekarskog društvaOdeljenje muzej srpskog lekarskog društva
Odeljenje muzej srpskog lekarskog društvaOdeljenje muzej srpskog lekarskog društvaOdeljenje muzej srpskog lekarskog društva
Odeljenje muzej srpskog lekarskog društvaOdeljenje muzej srpskog lekarskog društvaOdeljenje muzej srpskog lekarskog društva


   Info kontakt

Anja Radaković 
kustos, šef programskih aktivnosti
anja.radakovic@muzejnt.rs
tel: 3037 855