Muzej nauke i tehnike Beograd
O Muzeju
Dokumentacija
Programi
Izdavačka delatnost
Zajednica naučno-tehničkih muzeja
Kontakt
Izložba 2. krug
Muzej nauke i tehnike - Odeljenje Muzej
      Srpskog lekarskog društva

Dečji muzej
Srpski
Српски
English
Projekat rekonstrukcije i dogradnje Muzeja nauke i tehnike
 
 
100 GODINA SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA, 26. novembar – 20. decembar 1997.
 
   
 

  100 GODINA SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA, 26. novembar – 20. decembar 1997.

Pretraga

Galerija nauke i tehnike SANU

Izložbu su priredili:
Srpsko hemijsko društvo,
Muzej nauke i tehnike
Galerija nauke i tehnike SANU

Autor: Snežana Bojović
Autor postavke: Zoran N. Đorđević
Organizator: Mr Jelenka Petković

Izložba je posvećena jednom od najstarijih naučnih društava u Srbiji i Evropi, a desetom po starosti među hemijskim društvima uopšte. Srpsko hemijsko društvo počelo je s radom 15/27. novembra 1897. godine. Inicijator da se Društvo osnuje i prvi njegov predsednik bio je dr Marko Leko.

Osnivanje Srpskog hemijskog društva poklapa se sa naglim društvenim i ekonomskim razvojem Srbije i deo je sveukupnog poleta i upornog, mukotrpnog zalaganja za dostizanjem prosvećene Evrope. Iako je krajem XIX veka mali broj hemičara bio okupljen oko Društva, jer ih je u Srbiji bilo ukupno petaestak, osnivanje Društva je značajno za približavanje Srbije razvijenoj Evropi i njeno uključivanje u svetske tokove nauke i tehnike.
Detaljnije

Tokom cele 1977. godine Srpsko hemijsko duštvo obeležava stogodišnjicu postojanja. Tim povodom organizovano je mnoštvo aktivnosti: izdavanje monografije o Društvu, njegovim osnivačima i istoriji hemije i hemijske industrije u Srbiji, predevenja u školama i na Kolarčevom narodnom univerzitetu, takmičenja iz hemije, međunarodni sajam hemijske industrije, međunarodni naučni skup na kome su učestvovali tri nosioca Nobelove nagrade za hemiju.

Koristeći raspoložive izvore i literaturu, autor ive izložbe sistematski je sredila hronološki tok događaja i prosto nas zapljusnula obiljem zgusnutih, poznatiha ali i sasvim novih, svežih podataka, poznatih ali i sasvim novih, svežih podataka iz rada i razvoja Srpskoh hemijskog društva. Rđajući činjenice, ona je, hronološki citirala i verno tumačila arhivska dokumenta vezana za osnivanje Društva. Tu su i zapisnici sa sednica i godišnjih skupština Društva, izveštaji glavne uprave, časopisi, zbornici, nagrade Društva.

Pažljivim isčitavanjem dokumenata, koji su strpljivim radom izvučeni iz Arhiva Srbije, na izložbi se jasno mogu uočiti tri osnovne faze u razvoju društva: prva, od 1897. do 1914, koju karakteriše organizovanje Društva i utvrđivanje njegovog delokruga: bavljenje naučnim i stručnim problemima hemije, rešavanje svih praktičnih pitanja primene hemije, kao i rad na razvitku hemijske struke i unapređenja nastave hemije u Srbiji; druga, 0d 1926. do 1941. godine, kada je Društvo obnovilo svoju nekadašnju aktivnost promenivši naziv u Hemijsko društvo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca; treća, faza obuhvata period od 1945. godine do danas i označava sazrevanje i stasavanja Društva u onakvo kakvo ga danas poznajemo.

Najveći broj izloženih dokumenata čuva se u Arhivu Srbije, gde je nedavno Fond Srpskoh hemijskog društva sistematizovan i sređen, što je olakšalo pretraživanje i izbor dokumenata. Tekst kataloga nema pretenzije da prikaže ukupan razvoj Društva, već se zasniva na izloženim dokumentima i na činjenicama o kojima do sada nije pisano.

Izložena arhivska građa, fotografije, kao i instrumenti i laboratorijska oprema novim svetlom osvetljavaju rad i razvoj Društva. Izložba je istovremeno i naše priznanje i zahvalnost osnivačima Društva i njihovim sledbenicima, mnogim do sada potpuno nepoznatim pregaocima koji su živote proveli u strpljivoj gradnji temelja koji će biti oslonac i našim danjašim hemičarima.

Jelenka Petković

Katalog

100g SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA - katalog

Сто година Српског хемијског друштва = Centennial of the Serbian Chemical Society / [Снежана Бојовић]. – Београд : Музеј науке и технике, 1997 (Београд Inpress). – 23 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Изложбена свеска / Музеј науке и технике ; бр. 4)

Тираж 300. – Стр. 3 : [Увод] / Јеленка Петковић. – Abstract.
ISBN 86-82977-07-9   Info kontakt

Anja Radaković 
kustos, šef programskih aktivnosti
anja.radakovic@muzejnt.rs
tel: 3037 855

   U planu za ovu godinu: