РАДИОНИЦА: РЕЧИ ЛЕТЕ КАО КОМЕТЕ

Радионица Речи лете као комете намењена је деци са сметњама у развоју, свих узраста. Пожељно је учествовање деце са родитељима или другим члановима породице. Максимални број учесника је 20, а трајање радионице је 60 минута. За разлику од других радионица. У радионици учествују сви и нема посматрача.

Циљеви ове радионице су:

- афирмација науке путем развијања наративне топлине и колективитета

- смањење социолошких или генерацијских разлика ради бољег разумевања индивидуалних потреба

- повећање квалитета образовања

- вежбе које чине радионицу имају форму структуираног дијалога о знању и подстичу развој мисаоних и реторичких вештина у склопу комуникацијских социјалних заједница

- допринос развоју толеранције, одговорности и међусобног поверења, интерактивним односом свих актера

- неговање слободе изражавања и уважавање права свих актера да траже, примају и дају информације

- развијање критичког мишљења

Програм радионице састоји се од упознавања са водитељем радионице - учесницима радионице, представљања програма и начина рада кроз игру, разговора на тему музеја, науке, технике и технологије, обиласка поставки музеја, разговора о комуникацији, приближавања Музеја кроз експонате, интервјуисања оних до себе и закључка.

Радионица са одржава искључиво за заказивање.