РАДИОНИЦЕ

10, 17, 24. и 31. мај од 12 – 13 часова и од 13 – 14 часова
Дино радионице

Радионице се организују током трајања изложбе 'Од ћелије до домена – Еволуција живота на Земљи' 
 
Теме радионица
 
1. Путовање дуго више од четири милијарде година – демонстрирање важних догађаја у настанку планете Земље и еволуцији живота на Земљи.
2. Дихотомним кључем до диносауруса – одређивање врста диносауруса применом једноставне методе.
3. Како измерити диносауруса – мерење тежине тела модела диносауруса применом Архимедовог закона и процена тежине тела правих диносауруса.
4. Данашњи рођаци диносауруса - повезивање одређених врста диносауруса са данашњим врстама животиња, на основу заједничких карактеристика.
5. Замислиосаурус – прављење цртежа диносауруса на основу задатих прилагођености (адаптација) тела које је тај диносаурус поседовао.
6. Предачка слагалица – поређење грађе лица савременог човека и неког од човекових предака рода Хомо решавањем визуелне слагалице. 
7. Путовање једног природњака око света - живот Чарлса Дарвина, праћење мапе Дарвиновог путовања, значај Дарвинових путовања за настанак теорије еволуције. 
8. Направи фосилни отисак – значај фосила као доказа да су некада постојале различите форме живих бића. Израда фосилних отисака различитих живих бића.
 
Радионица Дино обухвата следеће области науке: БИОЛОГИЈУ, ПАЛЕНОТОЛОГИЈУ, ФИЗИКУ И МАТЕМАТИКУ
 
Време трајања радионице: 60 минута
Узрасна група: 4 - 7. разред
 
Осим знања, вештина и ставова сваки учесник ће са ове радионице понети :
-фосилни отисак,
-цртеж диносауруса,
-фотографије снимљене током извођења радионице
 
Идејно решење радионица: проф. Марина Дрндарски, дип. биол.
Координатори: др Драгана Миличић, др Мирко Ђорђевић и др Урош Савковић
Сарадници: студенти Биолошког факултета у Београду