X означава место, 6-30. октобар 2016.


Изложба „СВЕТЛОСТ“


Аутор: Наталије Јеленковић, магистар математике
Аутор каталошког: Душан Петровић, виши кустос Музеја науке и технике у Београду

 

Изложбом је представљена историја научних разматрања, као и научници који су истраживали светлост те доказивали њено постојање, природу, примену и значај у простору и времену. Дајући критички приказ истраживања светлости инстакнуте су многе научне идеје теорије и области. Изложбом се разоткрива и приближава феномен светлости, некада као природне појаве а некада као производа људског ума, те математичке дисциплине и могућности примене математике у физици и астрономији.  Посетиоци ће моћи да виде 30 експоната из Фонда Музеја науке и технике којима се мере, испитују или примењују одређена својства светлости, а коришћени су од научних истраживања до свакодневног живота.