„Народно градитељство као инспирација“

Галерија „Александар Деспић“ – АД галерија

3. - 30. септембар 2015. године

Музеј науке и технике у Београду отворио је изложбу Народно градитељство као инспирација која истражује присуство мотива народног градитељства у српској уметности.

На изложби је ексклузивно представљено преко 100 цртежа, графика, слика и мапа 20 аутора из приватне колекције господина Љуба Маринчића и архивски материјал из збирки Одсека архитектура и градитељство Музеја науке и технике.  

Представљени мотиви традиционалне архитектире у српској ликовној уметности - куће, улице и панораме насеља, инспирисани народним градитељством имају изузетну документарну и уметничку вредност, који инспиришу нова вредновања и тумачења. Путем изложених дела и архивског материјала посетиоци ће се упознати са нашим народним градитељским наслеђем, као и њиховим ауторима, најзначајнијим сликарима и арихтектама као што су Зоран Петровић, Александар Дероко, Божа Продановић, Јован Крижек, Бошко Вукашиновић, Станисла Беложански...

Аутор изложбе: Љубо Маричић

 


>