Презентација докторског уметничког рада

ЛИВНИЦА ПЕСАМА

Инсталација 'Ливница песама' део је уметничког докторског рада Деане Петровић са Интердисциплинарних студија Дигиталне уметности Универзитета у Београду.

Инсталација се састоји од 6 великоформатних пројекција и четвороканалног звука чија је функција да у простору створе импресивни аудио-визуелни доживљај и на тај начин, краткотрајно, оживе напуштени индустријски простор у којем је инсталација постављена.

Ова презентација има за циљ да представи материјале иа архива, коришћене у изведеној инсталацији (Хангар 11.06.2017), као и мапе истражених потенцијално погодних локација за изведбу рада.

Визуелни садржај потиче од постојећих телевизијских снимака колективног рада у фабрикама, на градилиштима и радним акцијама. Главни актери видео инсталације су радници - песници чија нас поезија суочава са дубоким егзистенцијалистичким питањима говорећи о раду, полетној енергији коју тај рад има и положају радника / раднице као индивидуе у систему производње.

Видео презентација

Режија, монтажа, реализација: Деана Петровић

Композиција и микс: Светлана Мараш

Материјал преузет из: Програмски архив ТВ Београд, Музеј Југославије, Филмске новости.

Стручне консултације у истраживању локалција: Рифат Куленовић, Јасна Цизлер, Слободан Станишић

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=khGtjpWSKHE&t=135s

Документарна пројекција инсталације ЛИВНИЦА ПЕСАМА одржава се сваког дана од уторка до петка, од 13.00 – 14.00 часова,  у Стакленој сали Музеја науке и технике, улаз из Добрачине 51.