Галерија „Александар Деспић“ – А.Д. галерија
16. мај - 16- јун 2015. године

ДИЗАЈН НА ФАКУЛТЕТУ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА ЗАВРШНИХ И НАГРАЂЕНИХ СТУДЕНСКИХ РАДОВА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА И ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И НАМЕШТАЈА

Изложбу приредили: Музеј науке и технике – Београд и Факултет примењених уметности – Универзитет уметности у Београду

Aутoр изложбе: Коста Крсмановић
Коаутор: Милена Врзић
Стручни сарадници: Марко Луковић, Никола Кнежевић, Влада Загорац, Тијана Секулић
Аутор поставке: Марко Јовановић

Пројекти на ретроспективној изложби под називом  Дизајн на Факултету примењених уметности вишеструко нас упућују на будућност. Процес пројектовања дефинише се као способност креирања и описивања жељене промене у изграђеном окружењу, као и начина на који је могуће спровести ту промену с циљем да се створи напредније, боље окружење. У пројектовању дизајна то је унапређење функционалних, употребних и естетских квалитета производа или објеката, а сваки пројекат представља један оригиналан, аутентичан поглед у будућност.

Изложени пројекти су награђени радови на конкурсима дизајна или завршни радови са различитих нивоа студија настали током наставног процеса на Одсеку индустријски дизајн
и Одсеку дизајн ентеријера и намештаја. Награђени радови увек су значајне референце и битно утичу на будућност дизајнера, а завршни радови су круна њиховог образовања и преломна тачка после које почиње њихова будућа пројектантска каријера.

И коначно, основна сврха процеса образовања јесте да припреми појединца за активну улогу коју дизајнери имају у развојним процесима друштва.

Проф. др Коста Крсмановић

Музеј науке и технике је у периоду од 2012. до 2014. године, у оквиру Стратегије развоја Музеја, спровео реорганизацију музејског фонда – збирки, и том приликом оформио неколико нових стручних одсека, међу којима је и Одсек индустријског дизајна. Одсек је формиран из потребе да се целокупан музејски фонд сагледа и „осветли“ из угла индустријског дизајна, првенствено кроз функционалност и намену. Потписивањем Споразума о сарадњи са Факултетом примењених уметности 2012. године, унапређен је рад Одсека на пољу истраживања, прикупљања, чувања и промоције материјалног наслеђа из области индустријског дизајна у Србији и са простора бивше Југославије. де за пројекте и идејна решења из области дизајна.

Факултет примењених уметности
Факултет примењених уметности/Одсек индустријски дизајн
Одсек дизајн ентеријера и намештаја