Флогистон


Главна публикација стручнонаучног профила коју Музеј издаје је Флогистон, часопис за историју науке, који је почео да излази 1995. године као први часопис тог профила на Балкану. Од 2005. године овај часопис, измењеног логоа и савременогдизајна, излази под именом Phlogiston. У Phlogiston-у, научне радове и стручне чланке објављују реномирани истраживачи из области филозофије и историје науке, технике, технологије и индустрије.

Овде можете погледати електронску верзију Фологистона број 26 >>
Овде можете погледати електронску верзију Фологистона број 24 >>
Овде можете погледати електронску верзију Фологистона број 23 >>
Овде можете погледати електронску верзију Фологистона број 22 >>

Контакт

Марина Ђурђевић, виши кустос
уредник Флогистона
marina.djurdjevic@muzejnt.rs
тел: 3288 962

Продаја музејских издања

Мирјана Бабић
секретар издавачке делатности
mirjana.babic@muzejnt.rs
тел: 3288 947