Издавачка делатност

 

Издавачка делатност Музеја науке и технике представља завршни корак у процесу заштите и популаризације културне баштине. Ова делатност синтетише тај дуг и сложен процес, публикујући резултате документационог, стручнонаучног, конзерваторско-рестаураторског и програмског рада. Издавачка делатност има задатак да подстиче и прати научноистраживачки рад у домену историје науке и технике, да унапређује свест о неопходности очувања културне баштине и да популаризује одговарајуће области културног живота. Њени основни производи су специјализована издања из области научно-техничке баштине.

Снежана Тошева: Градитељство у служби државе – делатност и остварења Архитектонског одељења Министарства грађевина у српској архитектури 1918–1941.

Издавачи: Музеј науке и технике – Београд и Друштво конзерватора Србије
Уредник: Гордана Митровић
Рецензенти: проф. др Мирјана Ротер Благојевић и проф. др Марица Шупут

Тема ове књиге је представљање делатности, места и улоге Архитектонског одељења Министарства грађевина у периоду између два светска рата. Kао врховна државна институција у области изградње државних здања, преко планова и пројеката који су се у њему израђивали, Архитектонско одељење Министарства грађевина је обликовало и усмеравало урбанистичко-архитектонски развој и изглед многих градова у Србији. Захваљујући томе оно је пресудно утицало и на укупан развој тадашње архитектуре. Владајући стилски токови, који су обележили развој српске архитектуре новијег доба, у великој мери су обликовани у Архитектонском Одељењу Министарства грађевина. На тај начин је држава управо преко тог одељења утицала на изградњу најрепрезентативнијих грађевина у Краљевини Југославији, које су после изградње постале носиоци главних архитектонских токова и узори многим градитељима.

Књига је наставак научноистраживачког пројекта Путевима инжењерства у Србији (и у Срба) – ПИНУС, који је 1994. године, захваљујући професору Владимиру Шолаји, покренут у оквиру Музеја науке и технике. Учесници овог дугогодишњег пројекта, који је подржало Министарство за науку и технологију Србије, били су Музеј науке и технике у Београду, Заједница техничких факултета Универзитета у Београду и Институт „Лола“. Као резултат вишегодишњих истраживања у оквиру пројекта објављено је више публикација и  студија у којима је расветљена делатност Министарства грађевина у XIX веку.

Флогистон

Флогистон је публикација стручнонаучног профила у којој се објављују научни чланци, стручни чланци, информативни прилози, прикази и посебне врсте прилога из области историје науке, технике и технологије. Музеј га издаје од 1995. године.

Овде можете погледати електронску верзију Фологистона број 26 >>
Овде можете погледати електронску верзију Фологистона број 25 >>
Овде можете погледати електронску верзију Фологистона број 24 >>
Овде можете погледати електронску верзију Фологистона број 23 >>
Овде можете погледати електронску верзију Фологистона број 22 >>

Овде можете да преузмете упутство за ауторе >>

Навој – информатор Заједнице научнотехничких музеја Србије

Од 2003. године Музеј науке и технике издаје часопис Навој као информатор Заједнице. Циљеви Навоја су побољшање сарадње и унапређење струке, као и информисање стручне и шире јавности о раду на заштити научнотехничке баштине Србије. Часопис излази једанпут годишње на српском језику, а издање на енглеском језику, које излази једанпут годишње, садржи избор текстова из два годишња броја.

Погледајте електронску верзију часописа Навој за 2016 >>
Погледајте електронску верзију часописа Навој за 2015 >>

ПИНУС

Пројект ПИНУС (Путевима инжењерства у Србији) јесте научноистраживачки пројекат Музеја, сачуван у серији свезака које су излазиле од 1994. до 1998. године. Окупио је велики број аутора који су систематски истраживали развој српског инжењерства у 19. и раном 20. веку. Од 1998. године Музеј науке и технике објављује ПИНУС у електронском издању.

Контакт

Марина Ђурђевић, виши кустос
уредник Флогистона
marina.djurdjevic@muzejnt.rs
тел: 3288 962

Продаја музејских издања

Мирјана Бабић
секретар издавачке делатности
mirjana.babic@muzejnt.rs
тел: 3288 947