Организациона структура

ДИРЕКТОР

мр Рифат Куленовић, музејски саветник

rifat.kulenovic@muzejnt.rs

......................................................................................................

ОДЕЉЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

СЕКРЕТАРИЈАТ

 Иван Ђорђевић, секретар

ivan.djordjevic@muzejnt.rs

Јулија Стефановић, технички секретар

julija.stefanovic@muzejnt.rs

Иван Станић, кустос, Служба за маркетинг и односе с јавношћу

ivan.stanic@muzejnt.rs

тел: 3037 851

 ......................................................................................................

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

Весна Попадић, шеф

vesna.popadic@muzejnt.rs

Милка Давидовић, благајник

milka.davidovic@muzejnt.rs

Жељко Чоловић, рачуноводствено-финансијски послови

zeljko.colovic@muzejnt.rs

тел: 3037 852

 ......................................................................................................

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНИКАЦИЈА

ПРОГРАМИ
мр Ања Радаковић, музејски саветник, организатор сталних поставки
anja.radakovic@muzejnt.rs
           тел: 3037 851

Слободанка Шибалић, виши кустос, Центар за едукацију

slobodanka.sibalic@muzejnt.rs
тел: 3037 851

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

мр Марина Ђурђевић, виши кустос, уредник часописа 'Флогистон'

marina.djurdjevic@muzejnt.rs

Марко Јовановић, дизајнер-графички дизајнер

marko.jovanovic@muzejnt.rs

тел: 3288 962

Мирјана Бабић, секретар издавачке делатности

mirjana.babic@muzejnt.rs

тел: 3288 947

БИБЛИОТЕКА

Верица Микача, књижничар

mnt.biblioteka@gmail.com

тел: 3037 963

 ......................................................................................................

ОДЕЉЕЊЕ ЗАШТИТЕ

Душан Петровић, виши кустос, начелник Одељења заштите

dusan.petrovic@muzejnt.rs

Зора Атанацковић, виши кустос, шеф документације

zora.atanackovic@muzejnt.rs

тел: 3037 857

ДОКУМЕНТАЦИОНИ ЦЕНТАР

Милена Врзић, кустос, матични регистар
milena.vrzic@muzejnt.rs

Милош Јуришић, фотограф

milos.jurisic@muzejnt.rs

тел: 3037 957

КОНЗЕРВАЦИЈА

Зоран Левић, кустос-конзерватор, шеф конзервације и рестаурације

zoran.levic@muzejnt.rs

тел: 3037 858

МА Јован Божиновић, музејски саветник-конзерватор

jovan.bozinovic@muzejnt.rs

тел: 3037 858

ОДСЕЦИ:

АУДИО-ВИЗУЕЛНЕ ТЕХНИКЕ
Душан Петровић, виши кустос
dusan.petrovic@muzejnt.rs
тел: 3037 857

МЕРЕЊЕ И РАЧУНАЊЕ
Саша Шепец, виши кустос
sasa.sepec@muzejnt.rs
тел: 3037 853

КОМУНИКАЦИЈЕ
Слободанка Шибалић, виши кустос
slobodanka.sibalic@muzejnt.rs
тел: 3037 851

МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈА
Зоран Левић, кустос
zoran.levic@muzejnt.rs
тел: 3037 858

МАШИНСТВО И МЕХАНИКА
МА Јован Божиновић, музејски саветник
jovan.bozinovic@muzejnt.rs
тел: 3037 858

ЕНЕРГИЈА
МА Зорица Циврић, виши кустос
zorica.civric@muzejnt.rs
тел: 3037 961

АРХИТЕКТУРА И ГРАДИТЕЉСТВО
др Снежана Тошева, музејски саветник
snezana.toseva@muzejnt.rs
тел: 3037 854

САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
мр Гордана Каровић, музејски саветник
gordana.karovic@muzejnt.rs
тел: 3037 961

ЧОВЕК И ЊЕГОВО ТЕХНИЧКО ОКРУЖЕЊЕ
Даниела Пејовић, виши кустос 
daniela.pejovic@muzejnt.rs
тел: 3037 854

ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ 
др Јелена Јовановић-Симић, кустос
jelena.simic@muzejnt.rs
тел: 3037 961

АСТРО – ГЕО НАУКЕ
Зора Атанацковић, виши кустос
zora.atanackovic@muzejnt.rs
тел: 3037 857

АУТОМАТИКА И РОБОТИКА
Иван Станић, кустос 
ivan.stanic@muzejnt.rs
тел: 3037 851

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
мр Ања Радаковић, музејски саветник
anja.radakovic@muzejnt.rs
тел: 3037 851

ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ
МА Зорица Циврић, виши кустос
zorica.civric@muzejnt.rs
тел: 3037 961

МА Ада Влајић, кустос
ada.vlajic@muzejnt.rs
тел: 3037 850

МА Ненад Лукић, кустос
nenad.lukic@muzejnt.rs
тел: 3037 956

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН
Милена Врзић, кустос
milena.vrzic@muzejnt.rs
тел: 3037 857