Контакт


MУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 

Скендер-бегова 51 
11158 Београд 

Тел: 3037-850, 3037-950 
Факс: 3281-479
mnt@muzejnt.rs
www.muzejnt.rs

 

Шифра делатности: 92521 
Матични броj: 07464487 
ПИБ: 101822990 
Текући рачун: 840-31120845-93