Јавне набавке мале вредности за 2018.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука  >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - откуп >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука  >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - услуге заштите >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуге заштите >>

Одговор на питања >>

Одлука о обустави поступка >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - електрична енергија >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - електрична енергија >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Јавне набавке мале вредности за 2017.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа-стална поставка >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа-стална поставка >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - израда постамената >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - израда постамената >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - откуп >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - опрема >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - опрема >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - конзервација >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - конзервација >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - израда постамената >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - израда постамената >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - набавка опреме - стаклене витрине>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - набавка опреме - стаклене витрине >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - набавка опреме >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - набавка опреме >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Измена конкурсне документације >>
Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - откуп >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп >>

Одлука >>
Обавештење о закљученим уговорима >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - услуга електричне енергије >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуга електричне енергије >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - услуга одржавања хигијене >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуга одржавања хигијене >>

Обавештење о закљученом уговору >>
Одлука >>
Питања и одговори - конкурсна документација >>
Питања и одговори - конкурсна документација 2 >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - услуга заштите имовине >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуга заштите имовине >>

Одлука >>
Обавештење о закљученом уговору >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Јавне набавке мале вредности за 2016.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - откуп >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - изложба >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - изложба >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - изложба >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - изложба >>

Одлука о додели Уговора - Изложба Х означава место >>
Обавештење о закљученом Уговору >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - изложба >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - изложба >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Јавне набавке мале вредности за 2015.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - систем грејања и хлађења >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - систем грејања и хлађења >>

Одлука о додели Уговора - ситем грејања и хлађења >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - штампа  Флогистон >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа Флогистон >>

Исправка конкурсне документације - штампа Флогистон >>

Одлука о додели Уговора - Флогистон >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - штампа  >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Исправка конкурсне документације - штампа >>

Одлука о додели Уговора - штампа >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Одлука о додели Уговора - конференцијска сала >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Обавештење о покретању преговарачког поступка - откуп >>
Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп >>

Одлука о додели Уговора - откуп >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Обавештење о покретању преговарачког поступка - конференцијска сала-радови >>
Конкурсна документација за јавну набавку услуга - конференцијска сала-радови >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Обавештење о покретању преговарачког поступка - конзервација и рестаурација >>
Конкурсна документација за јавну набавку услуга - конзервација и рестаурација >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Обавештење о покретању преговарачког поступка - скенирање >>
Конкурсна документација за јавну набавку услуга - скенирање >>
Одлука о додели Уговора - скенирање >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Обавештење о покретању преговарачког поступка - откуп >>
Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Обавештење о покретању преговарачког поступка - изложба >>
Конкурсна документација за јавну набавку услуга - изложба >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Обавештење о покретању преговарачког поступка - откуп >>
Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - штампа  >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - бунари-радови  >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - бунари-радови >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Јавна набавка мале вредности за текућу 2014. годину


Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке 
мале вредности - бунари-радови  >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - бунари-радови >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - штампа изложба >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа изложба>>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - уређење галеријског простора >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - уређење галеријског простора >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------