Јавне набавке мале вредности за 2019.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа Фестивал СУТРА >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа Фестивал СУТРА >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа библиографија>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа библиографија >>

Одлука >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа каталога>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа каталога >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - опрема за дигитализацију>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - опрема за дигитализацију >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - израда интерактивних експоната>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - израда интерактивних експоната >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - изложба штампа>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - изложба штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - опрема >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - опрема >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - рачунарска опрема >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - рачунарска опрема >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - откуп предмета >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп предмета >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа за изложбу >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа за изложбу >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - израда пројеката >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - израда пројеката >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - конзервација и рестаурација >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - конзервација и рестаурација >>

Одлука >>

Обавештење >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа за сталну поставку >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа за сталну поставку >>

Допуна документације >>

Обавештење >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - интерактивни експонат>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - интерактивни експонат >>

Одлука >>

Обавештење >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - ел. енергија >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - ел. енергија >>

Одлука >>

Обавештење >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Јавне набавке мале вредности за 2018.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука  >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - откуп >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука  >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - услуге заштите >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуге заштите >>

Одговор на питања >>

Одлука о обустави поступка >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - електрична енергија >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - електрична енергија >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Јавне набавке мале вредности за 2017.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа-стална поставка >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа-стална поставка >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - израда постамената >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - израда постамената >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - откуп >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - опрема >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - опрема >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - конзервација >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - конзервација >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - израда постамената >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - израда постамената >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - набавка опреме - стаклене витрине>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - набавка опреме - стаклене витрине >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - набавка опреме >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - набавка опреме >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Измена конкурсне документације >>
Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - откуп >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп >>

Одлука >>
Обавештење о закљученим уговорима >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - услуга електричне енергије >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуга електричне енергије >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - услуга одржавања хигијене >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуга одржавања хигијене >>

Обавештење о закљученом уговору >>
Одлука >>
Питања и одговори - конкурсна документација >>
Питања и одговори - конкурсна документација 2 >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - услуга заштите имовине >>

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа Фестивал СУТРА >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа Фестивал СУТРА >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа библиографија>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа библиографија >>

Одлука >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа каталога>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа каталога >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - опрема за дигитализацију>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - опрема за дигитализацију >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - израда интерактивних експоната>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - израда интерактивних експоната >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - изложба штампа>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - изложба штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - опрема >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - опрема >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - рачунарска опрема >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - рачунарска опрема >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - откуп предмета >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп предмета >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа за изложбу >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа за изложбу >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - израда пројеката >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - израда пројеката >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - конзервација и рестаурација >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - конзервација и рестаурација >>

Одлука >>

Обавештење >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа за сталну поставку >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа за сталну поставку >>

Допуна документације >>

Обавештење >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - интерактивни експонат>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - интерактивни експонат >>

Одлука >>

Обавештење >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - ел. енергија >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - ел. енергија >>

Одлука >>

Обавештење >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Јавне набавке мале вредности за 2018.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука  >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - откуп >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука  >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - услуге заштите >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуге заштите >>

Одговор на питања >>

Одлука о обустави поступка >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - електрична енергија >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - електрична енергија >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Јавне набавке мале вредности за 2017.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа-стална поставка >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа-стална поставка >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - израда постамената >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - израда постамената >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - откуп >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - опрема >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - опрема >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - конзервација >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - конзервација >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - израда постамената >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - израда постамената >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - набавка опреме - стаклене витрине>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - набавка опреме - стаклене витрине >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - набавка опреме >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - набавка опреме >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Измена конкурсне документације >>
Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - откуп >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп >>

Одлука >>
Обавештење о закљученим уговорима >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - услуга електричне енергије >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуга електричне енергије >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - услуга одржавања хигијене >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуга одржавања хигијене >>

Обавештење о закљученом уговору >>
Одлука >>
Питања и одговори - конкурсна документација >>
Питања и одговори - конкурсна документација 2 >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - услуга заштите имовине >>

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа Фестивал СУТРА >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа Фестивал СУТРА >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа библиографија>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа библиографија >>

Одлука >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа каталога>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа каталога >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - опрема за дигитализацију>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - опрема за дигитализацију >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - израда интерактивних експоната>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - израда интерактивних експоната >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - изложба штампа>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - изложба штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - опрема >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - опрема >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - рачунарска опрема >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - рачунарска опрема >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - откуп предмета >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп предмета >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа за изложбу >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа за изложбу >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - израда пројеката >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - израда пројеката >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - конзервација и рестаурација >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - конзервација и рестаурација >>

Одлука >>

Обавештење >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа за сталну поставку >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа за сталну поставку >>

Допуна документације >>

Обавештење >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - интерактивни експонат>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - интерактивни експонат >>

Одлука >>

Обавештење >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - ел. енергија >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - ел. енергија >>

Одлука >>

Обавештење >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Јавне набавке мале вредности за 2018.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука  >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - откуп >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука  >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - услуге заштите >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуге заштите >>

Одговор на питања >>

Одлука о обустави поступка >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - електрична енергија >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - електрична енергија >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Јавне набавке мале вредности за 2017.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа-стална поставка >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа-стална поставка >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - израда постамената >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - израда постамената >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - откуп >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - опрема >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - опрема >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - конзервација >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - конзервација >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - израда постамената >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - израда постамената >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - набавка опреме - стаклене витрине>>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - набавка опреме - стаклене витрине >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - набавка опреме >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - набавка опреме >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

Измена конкурсне документације >>
Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - штампа >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - штампа >>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - откуп >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - откуп >>

Одлука >>
Обавештење о закљученим уговорима >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - услуга електричне енергије >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуга електричне енергије >>

Одлука >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - услуга одржавања хигијене >>

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - услуга одржавања хигијене >>

Обавештење о закљученом уговору >>
Одлука >>
Питања и одговори - конкурсна документација >>
Питања и одговори - конкурсна документација 2 >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке - услуга заштите имовине >>

megaplast

Писаћа машина „Imperial“

Инв.бр. T:2.7 Година производње: 1915–1918. Поклон Војислава Андрејевића Димензије: 28x32x19 цм

Info kontakt

Kustos: Slobodanka Šibalić slobodanka.sibalic@muzejnt.rs tel: 3037 962

 

-->