Збирка речног бродарства (Т:18)

Збирка речног бродарства је једина музејска збирка у нашој земљи у оквиру које се систематски прикупљају експонати и грађа у вези са историјом пловидбе. Највећи део Збирке чине делови бродске опреме – телеграфи, кормила, секстанти, компаси, бродске лампе, сидра, венци за спасавање, дрвени казуци и маљеви, тестере за лед, бродограђевне плоче и други експонати. Збирка је највећим делом формирана путем поклона дародаваца – великих бродарских и водопривредних предузећа из Београда, бродоградилишта и појединаца који из својих личних и породичних заоставштина поклањају предмете, фотографије, документа, књиге и тиме доприносе очувању традиције и проучавању историје српског речног бродарства и поморства. Збирка садржи и филмски материјал, десетине хиљада докумената, неколико хиљада фотографија, разгледнице, као и старе пловидбене карте, књиге, часописе, законе и правилнике који се односе на пловидбу.

Контакт

Гордана Каровић, музејски саветник
Одсек саобраћаја и транспорта
gordana.karovic@muzejnt.rs
тел: 3037 961