Одсек саобраћаја и транспорта

Кретање људи и робе представља важан чинилац развоја друштвених и привредних система  кроз све историјске периоде. Немогуће је замислити савремену цивилизацију без копненог, водног и ваздушног саобраћаја. Одсек сакупља, чува, истражује и приказује средства коришћена у копненом транспорту (од воловских кола до каруца, аутомобила и камиона), водном транспорту (од чамца и галије до савремене бродоградње) и ваздушном саобраћају, указујући на њихове техничке, функционалне, историјске и естетске карактеристике.

Збирке:

Копнени саобраћај

Водни саобраћај

 

Контакт

Гордана Каровић, музејски саветник
Одсек саобраћаја и транспорта
gordana.karovic@muzejnt.rs
тел: 3037 961