Одсек aудио-визуелних техника


Одсек аудио-визуелних техника кроз своје збирке и изложене експонате посетиоцима приближава одређене феномене и научне принципе које је требало најпре открити а затим и применити у крајњим и видљивим техничким решењима. Кроз један изложени експонат можемо видети читав низ научних открића, креативних решења и ширину људског размишљања. Пут од идеје до готовог производа који има употребну вредност је веома дуг, али управо та вечита жеља за сазнањем и откривањем новог и јесте оно што покреће човечанство.

ЗБИРКЕ:

Контакт

Душан Петровић, виши кустос
Одсек аудио-визуелних техника
dusan.petrovic@muzejnt.rs
тел: 3037 857