Одсек астро-гео наука

Од најстаријег времена па до данас, питање облика и структуре планете Земље претрпело је много измена. Пошто су научили да се сналазе у простору, људи су пожелели да сазнају како тај простор, „по чијој површини се гази, по чијим водама се плови“, изгледа у целини. Одсек астро-гео наука, који је још увек у оснивању, требало би да нам, реконструкцијом информација  добијених из петрологије, геохемије, астрофизике, рударства,  као и геодезије, приближи закључке о образовању процеса стварања универзума, као и планета Сунчевог система.

Збирке:

Контакт

Зора Атанацковић, виши кустос
Одсек астро-гео наука
zora.atanackovic@muzejnt.rs
тел: 3037 857