Muzej nauke i tehnike Beograd
О Музеју
Документација
Програми
Издавачка делатност
Заједница научно-техничких музеја
Контакт
Изложба 2. круг
Музеј науке и технике - Одељење Музеј
      Српског лекарског друштва

Дечји музеј
Srpski
Српски
English
Пројекат реконструкције и доградње Музеја науке и технике
 
 
ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН Националне ликовне академије из Софије, 9 – 15. мај 2011.
 
   
 

  ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН Националне ликовне академије из Софије, 9 – 15. мај 2011.

Гостујућа изложба студентских радова Катедре ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН Националне ликовне академије из Софије, 9 – 15. мај 2011.

Галерија музеја науке и технике

Изложбу су приредили:
Факултет примењених уметности Београд, Одсек за индустријски дизајн
Национална ликовна академија Софија, Одсек за индустријски дизајн
 
Организатори: проф. Коста Крсмановић, Ања Радаковић


Студентска изложба је једно у низу дешавања
у оквиру заједничке иницијативе катедри
Индустријског дизајна на Факултету примењених
уметности у Београду и Ликовној академији у
Софији, након заједничке изложбе и научне
конференције Дизајн без граница 2009,
размене студената и заједничког пројекта
Виртуелни дизајн атеље. На изложби су
представљени изабрани семестрални и
дипломски радови студената Индустријског
дизајна и сродних катедри на којима је затупљен дизајн.
Фотографије

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН Националне ликовне академије из СофијеИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН Националне ликовне академије из СофијеИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН Националне ликовне академије из Софије
ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН Националне ликовне академије из СофијеИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН Националне ликовне академије из СофијеИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН Националне ликовне академије из Софије
ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН Националне ликовне академије из СофијеИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН Националне ликовне академије из СофијеИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН Националне ликовне академије из Софије