Muzej nauke i tehnike Beograd
О Музеју
Документација
Програми
Издавачка делатност
Заједница научно-техничких музеја
Контакт
Изложба 2. круг
Музеј науке и технике - Одељење Музеј
      Српског лекарског друштва

Дечји музеј
Srpski
Српски
English
Пројекат реконструкције и доградње Музеја науке и технике
 
 
 
 
 
   
 

  Документација

Претрага

Израда документације има улогу у дефинисању наслеђа, његовом научном тумачењу, образовању у области наслеђа, као и његовој заштити, конзервацији, планирању, рехабилитацији и управљању њиме.

Данас постоји свест о потреби да се води инвентар, не само због оних који се баве управљањем наслеђем, већ и због власника, становништва, изабраних заступника и управних структура. Сам по себи инвентар неће остварити велики циљ и омогућити изградњу идентитета, али је важна компонента у тој изградњи: он не представља циљ, већ технику у служби идеје. Инвентар је постао методолошка основа за заштиту, али и за свако деловање чији је циљ истицање вредности. 

Музејски предмети и документација о њима јединствени су и нераздвојни документи. Кроз музејску документацију предмет се прати од евидентирања на терену, аквизиције, стручно-научне обраде, конзервације-рестаурације, смештаја у депо, сталну поставку, изложбу...

Музеј је увео стандарде за класичну документацију техничких музеја и збирки, као и за класификацију предмета из области науке и технике, по одредбама међународних стандарда МДА (The Museum Documentation Association), Кембриџ, Велика Британија. 

Поред класичне, у Музеју науке и технике води се и дигитална документација – захваљујући програму МНТ-нет који податке чува у својој бази и омогућава лако коришћење и доступност информацијама, унакрсним претраживањем преко кључних речи.