Muzej nauke i tehnike Beograd
О Музеју
Документација
Програми
Издавачка делатност
Заједница научно-техничких музеја
Контакт
Изложба 2. круг
Музеј науке и технике - Одељење Музеј
      Српског лекарског друштва

Дечји музеј
Srpski
Српски
English
Пројекат реконструкције и доградње Музеја науке и технике
 
 
 
   
 

  О Музеју

Претрага

Циљ Музеја је заштита научно-техничке баштине на територији Србије. Осим прикупљања, истраживања и заштите техничких културних добара, задатак Музеја је и њихово представљање јавности у циљу подизања научно-техничке културе, као и популаризација науке и савремених научних достигнућа. 

За разлику од осталих републичких и матичних музеја у Србији, Музеј науке и технике у Београду при оснивању 1989. године није добио иницијалну збирку око које би се формирао фонд. Другим речима, фонд Мзеја су прикупили сами кустоси, најчешће путем поклона. Прикупљање предмета је почело оснивањем Музеја, од инвентарског броја 1. Кустоси су током година истражили: лабораторије универзитета Србије, приватне колекције, фабрике и анимирали јавност преко медија, а личним контактима мотивисали власнике да учине поклоне Музеју. У целој акцији формирања фонда до данас, а и у будуће, битну улогу има лична мотивација запослених која је била и остаје главни инструмент спровођења развојне политике Музеја. Од свог оснивања кустоси Музеја науке и технике прикупили су преко 5 000 предмета, који су класификовани у музејске збирке.

МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ ЈЕ ЈЕДИНИ МАТИЧНИ МУЗЕЈ У СРБИЈИ КОЈИ СЕ БАВИ ЗАШТИТОМ ПОКРЕТНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, СВЕ СВОЈЕ ЗБИРКЕ ЈЕ ФОРМИРАО ПОКЛОНИМА И ДОНАЦИЈАМА И СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ЗАШТИТЕ ОБАВЉА НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ