Muzej nauke i tehnike Beograd
О Музеју
Документација
Програми
Издавачка делатност
Заједница научно-техничких музеја
Контакт
Изложба 2. круг
Музеј науке и технике - Одељење Музеј
      Српског лекарског друштва

Дечји музеј
Srpski
Српски
English
Пројекат реконструкције и доградње Музеја науке и технике
 
 
 
   
 

  Интегрална заштита индустријског наслеђа

Претрага

Априла 2007. године потписан је Протокол о партнерској сарадњи на интегралној заштити индустријског наслеђа од историјског, техничког, друштвеног, архитектонског и научног значаја на територији Републике Србије. Потписници Протокола су Министарство за културу Републике Србије, Републички завод за заштиту споменика културе-Београд, 13 регионално надлежних завода и Музеј науке и технике.

На овај начин пронађена је могућност да се, у односу на важеће законе код нас, покретна и непокретна културна добра ставе под интегралну заштиту јединственим правним актом којим се гарантује заштита непокретном добру и покретним добрима која се у њему налазе. Тако су створени почетни услови који би даљим радом на осмишљавању и планирању послова интегралне заштите, промоције и популаризације научно-техничке баштине, омогућили да се и Србија са својим научним, техничким и индустријским наслеђем и на тај начин регионалном рутом индустријскпог наслеђа, прикључи светским и европским организацијама као што су ERIH, TICCIH, E-FAITH и др.


 преузмите протокол у PDF формату   Инфо контакт

Зорица Циврић
виши кустос МНТ, Председник Савета
zorica.civric@muzejnt.rs
Тел: 3037 957